Skip to content

Zəngi cavablandırın

Emerge, cəmiyyətimizdə bir fəaliyyət çağırışı etdi - Ailə Zorakılığına Son Çağırışı.

Zəngə cavab verilir ...

... Ailədaxili Zorakılığa son qoymaq ailəmizə, dostlarımıza və həmkarlarımıza hər gün yaşadıqları bütün sui-istifadə spektrini sona çatdırmaq üçün cəmiyyətimizi cəlb etməkdir. Sual deyil nə etməliyik əksinə, bir şey etməyə hazırıq?