Skip to content

Resurs Kitabxanası

Məişət sui-istifadəsi haqqında özümüzü öyrətmək bütün fərqləri edə bilər.

Evdə sui-istifadə hər 1 qadından 4-i və 1 kişidən 7-i təsir edən kompleks bir məsələdir. Aşağıdakı mənbələrdən daha çox məlumat əldə edərək bu tez-tez gizli qalan epidemiyaya işıq gətirməyə kömək edin.

Bu sənədlərdən və ya material tələbini doldurun mövzuya dair bu və digər ədəbiyyat üçün forma.