Bỏ để qua phần nội dung

Nhà nghỉ

Holiday House là một sự kiện quyên góp, nơi những người sống sót có thể chọn quà cho gia đình của họ miễn phí, đồng thời xây dựng truyền thống mới không bị lạm dụng.

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ sự kiện Holiday House của chúng tôi. Sự đóng góp và tình nguyện của các bạn trong Holiday House của chúng tôi năm nay đã giúp tạo ra những kỷ niệm đặc biệt cho rất nhiều gia đình đang xây dựng cuộc sống không bị lạm dụng.   

Chúng tôi cầu chúc một kết thúc an lành cho năm nay đến với bạn và gia đình của bạn. CẢM ƠN BẠN! 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc quyên góp, vui lòng liên hệ với Kristina Macholtz theo số 520-795-8001 x7013 hoặc kristinam@emergecenter.org.