Bỏ để qua phần nội dung

Nhà nghỉ

Holiday House là một sự kiện quyên góp, nơi những người sống sót có thể chọn quà cho gia đình của họ miễn phí, đồng thời xây dựng truyền thống mới không bị lạm dụng.

Làm thế nào để tham gia

Thay vì yêu cầu những món quà vật chất mà người tham gia và con cái của họ có thể chọn trong cửa hàng Holiday House thông thường của chúng tôi, năm nay chúng tôi mời bạn mua thẻ quà tặng. Cụ thể, chúng tôi yêu cầu thẻ quà tặng với số tiền 25 đô la từ bất kỳ nhà bán lẻ nào sau đây:

Chúng tôi đã chọn danh sách này một cách cụ thể, vì chúng tôi biết những cửa hàng này là nơi dễ tiếp cận nhất cho những người tham gia của chúng tôi và có nhiều loại hàng hóa nhất.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc tặng thẻ quà tặng, vui lòng liên hệ với Kristina Macholtz theo số 520-795-8001 x7013 hoặc kristinam@emergecenter.org.