Tiêu đề trang web _DVAM 2021

Tháng XNUMX hàng năm, Emerge hợp tác với cộng đồng trong chiến dịch giáo dục kéo dài một tháng của chúng tôi, Tháng Nhận thức về Bạo lực Gia đình. Trong tháng này, chúng tôi phát triển và chia sẻ một chiến dịch email giáo dục, kỷ niệm những người sống sót trong Ngày Mặc Màu Tím, tổ chức các sự kiện cộng đồng và phối hợp với những người gây quỹ cộng đồng. Có nhiều cách để tham gia! 

Đăng ký Tin tức điện tử giáo dục của chúng tôi bằng cách nhấp vào đây. 

Theo dõi chúng tôi tại Facebook, Instagram or Twitter.

DVAM 2020

DVAM 2019

Đối tác công ty của chúng tôi