Bỏ để qua phần nội dung

Ban điều hành

Các nhà lãnh đạo thực sự là những người bình thường với quyết tâm phi thường.

NHÂN VIÊN:

 

Kendal Washington White, Đại học Arizona - Chủ tịch

Tiến sĩ Judith Riley, OB / GYN (Đã nghỉ hưu) - Phó chủ tịch

Tony Offret, Pima Community College - Thủ quỹ và Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Kiểm toán

Lacey Perry, Bank of America - Thư ký

 

ĐẠO DIỄN:

 

Elise Lopez, Đại học Arizona

Rachel Tineo, Trung tâm Y tế Tucson

Debbie Wong, Chase Bank (Đã nghỉ hưu)

Olga Flores - Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng đồng

Zach Breneman, The Loft Cinema - Treasurer-Elect

Marcos Guzman, Đại học Arizona - Chủ tịch Ủy ban Tổ chức từ thiện

Janet Linton, Jennings, Strouss & Salmon, PLC - Chủ tịch trước đây ngay lập tức