Bỏ để qua phần nội dung

Ban điều hành

Các nhà lãnh đạo thực sự là những người bình thường với quyết tâm phi thường.

NHÂN VIÊN:

Janet Linton, Jennings, Strouss & Salmon, PLC - Chủ tọa

Kendal Washington White, Đại học Arizona - Phó Chủ tịch

Tony Offret, Cao đẳng cộng đồng Pima - Thủ quỹ

Lisa Capristo, Tucson Electric Power - Thư ký

ĐẠO DIỄN:

Zach Breneman, The Loft Cinema

Marcos Guzman, Đại học Arizona

Elise Lopez, Đại học Arizona

Tiến sĩ Monica Moore, TMC One

Tiến sĩ Judith Riley, OB / GYN (Đã nghỉ hưu)

Lacey Perry, Ngân hàng Hoa Kỳ

Rachel Tineo, Trung tâm Y tế Tucson

Debbie Wong, Chase Bank (Đã nghỉ hưu)

Olga Flores - Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng đồng