Bỏ để qua phần nội dung

Chúng tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn

Quản lý:

Trung tâm Jim & Shirley Lipsey

2545 Phố E. Adams
Tucson, Arizona 85716

(520) 795-8001

info@emergecenter.org

Tiếng nói chống lại bạo lực:

Dịch vụ dựa vào cộng đồng

Đường 4101 E. 22nd
Tucson, Arizona 85711

(520) 881-7201

Su Futuro:

Dịch vụ dựa vào cộng đồng

101 W. Đường Irvington, Suite 2B
Tucson, Arizona 85714

(520) 573-3637

Đường dây nóng đa ngôn ngữ 24 giờ và nơi trú ẩn:

(520) 795-4266

(888) 428-0101 Miễn phí

Yêu cầu phát triển chung (bao gồm cả cho đi có kế hoạch):

Lauryn Bianco, Phó chủ tịch phụ trách hoạt động và từ thiện 

(520) 795-8001 Ext. 7010

Gây quỹ, sự kiện đặc biệt và tài trợ của bên thứ ba (cộng đồng):

Josué Romero, Điều phối viên Sự kiện Đặc biệt & Tiếp cận cộng đồng

(520) 795-8001 Ext. 7023

Câu hỏi về đóng góp (bao gồm cả đóng góp bằng hiện vật):

Kristina Macholtz, Điều phối viên Phát triển

(520) 795-8001   Ext. 7013

Yêu cầu phương tiện truyền thông:

Vui lòng gửi email media@emergecenter.org