Bỏ để qua phần nội dung

Xây dựng một cộng đồng an toàn hơn

Answer the Call là một lời mời gọi cộng đồng hành động nhằm chấm dứt lạm dụng gia đình từ trong cộng đồng của chúng ta và từ bên trong mỗi chúng ta.

Chỉ khi phần lớn cộng đồng của chúng ta hành động thì chúng ta mới có thể đạt được sự thay đổi văn hóa cần thiết để đảm bảo an toàn cho TẤT CẢ những người sống sót và điều đó bắt đầu với tất cả chúng ta.

Từ lâu trong cộng đồng của chúng ta, Trung tâm Emerge Chống Lạm dụng Gia đình đã tồn tại để tạo ra, duy trì và tôn vinh một cuộc sống không bị lạm dụng.

Kể từ năm 1975, chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ can thiệp và trú ẩn, cố gắng lắng nghe và giúp đỡ những người có cuộc sống đang bị tàn phá và gián đoạn bởi bạo lực và lạm dụng.

Nhưng trên đường đi, chúng tôi nhận ra rằng cho đến khi chúng tôi bắt đầu giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của bạo lực trong cộng đồng của mình, chúng tôi chỉ đang đặt một chiếc khăn vào vấn đề. Mặc dù việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ là rất quan trọng đối với các cá nhân và gia đình bị lạm dụng, chúng tôi biết rằng việc ứng phó với hành vi lạm dụng sẽ không ngăn chặn được hành vi đó trong tương lai.

Các cộng đồng của chúng ta đang bão hòa với bạo lực, nó đã trở thành một phản ứng bình thường hóa bắt nguồn từ giả định, niềm tin và giá trị xác định quyền lực và địa vị bằng khả năng thống trị và kiểm soát.

Điều này về bản chất được liên kết với các cách thức mà quyền lực được xác định trong các mối quan hệ. 

Thông thường, các hành vi mà các cá nhân sử dụng liên quan đến quyền lực, sự thống trị và quyền kiểm soát vô tình được cộng đồng của chúng ta ủng hộ và để đạt được sự thay đổi mang tính hệ thống và thực sự đạt được khái niệm “ngăn chặn lạm dụng trong gia đình”, mỗi người chúng ta cần xem xét các cách chúng ta sử dụng quyền lực và đặc cuộc sống của chính chúng ta.

Mỗi người trong chúng ta đều có những cộng đồng chính mà chúng ta hoạt động và điều đó củng cố niềm tin và giá trị mà chúng ta giữ làm cốt lõi và do đó khẳng định hành vi của chúng ta.

Chúng tôi cũng đã được dạy về sự phù hợp với các vai trò giới chính thống, cung cấp màu xanh lam cho các quy tắc rõ ràng về cách nhìn và đối xử với những người được coi là vượt trội và thấp kém vì bản dạng giới, chủng tộc, khuynh hướng tình dục hoặc một số nhãn hiệu khác.

Với tư cách cá nhân, chúng ta chấp nhận một cách có ý thức hoặc vô thức rằng sự thống trị và xâm lược là những biểu hiện tự nhiên của quyền lực và đặc quyền. Điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết các hành vi được sử dụng bởi các cá nhân không phải là “bất hợp pháp” hoặc không phù hợp với định nghĩa pháp lý về lạm dụng / bạo lực, nhưng đang kiểm soát hoặc lạm dụng theo định nghĩa với ý định khẳng định quyền lực và đặc quyền.

Điều này cũng có thể bao gồm việc giữ im lặng khi đối mặt với hành vi của người khác và là một hình thức chấp thuận và củng cố.

Đã đến lúc cộng đồng của chúng ta phải xích lại gần nhau và hành động để chấm dứt tình trạng lạm dụng và bạo lực dưới mọi hình thức.

Bạo lực sẽ kết thúc khi chúng ta muốn nó kết thúc, với tư cách là một cộng đồng. Bạo lực sẽ kết thúc khi chúng ta bắt đầu nói với nhau về kinh nghiệm của mình, khi chúng ta bắt đầu lắng nghe nhau về nhu cầu của mình. Ở Tucson, bạo lực sẽ chấm dứt khi chúng ta bắt đầu kết nối với bể chứa nỗi đau mà tất cả chúng ta đều phải gánh chịu do bạo lực của cộng đồng. Chúng tôi có thể làm điều đó khi chúng tôi sẵn sàng.

Có một lời kêu gọi đã được đưa ra để giải quyết bạo lực, chấm dứt nó và tạo ra một cộng đồng nơi tình yêu, sự tôn trọng và an toàn là những quyền thiết yếu và bất khả xâm phạm đối với tất cả mọi người trong thành phố này.

Câu hỏi không nhất thiết là chúng ta nên làm gì mà đúng hơn là chúng ta có sẵn sàng làm điều gì đó không?

Hãy theo dõi để biết thêm thông tin và tài nguyên học tập

Tôi trả lời cuộc gọi ...