Bỏ để qua phần nội dung

Thư viện tài nguyên

Tự giáo dục bản thân về lạm dụng trong gia đình có thể tạo nên sự khác biệt.

Xâm hại gia đình là một vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến 1/4 phụ nữ và 1/7 nam giới. Hãy giúp đưa ra ánh sáng về căn bệnh thường tiềm ẩn này bằng cách tìm hiểu thêm thông qua các nguồn bên dưới.

Bạn có thể in tài liệu phát từ những tệp này, hoặc điền vào một yêu cầu vật liệu hình thức cho những điều này và các tài liệu khác về chủ đề này.