Bỏ để qua phần nội dung

Tôi cần trợ giúp ngay lập tức

Hotline Chuyên gia có thể trợ giúp với: 

Hỗ trợ tinh thần và hỗ trợ trong các tình huống nguy cấp

Lập kế hoạch an toàn xung quanh an toàn về cảm xúc và thể chất

Xác định các lựa chọn và nguồn lực sẵn có trong cộng đồng, bao gồm cả giới thiệu trực tiếp

Để được trợ giúp ngay lập tức, hãy gọi đa ngôn ngữ đường dây nóng để bắt đầu. Các chuyên gia đường dây nóng sẵn sàng nhận cuộc gọi của bạn 24 / 7

520-795-4266 or 1-888-428-0101.

Đường dây nóng của chúng tôi hoạt động như một cổng vào tất cả các dịch vụ của Emerge.

Gia đình, bạn bè và các thành viên cộng đồng đang lo lắng cho người thân cũng có thể kêu gọi sự hỗ trợ.