Bỏ để qua phần nội dung

Kế hoạch Cho

Để lại di sản cho những người sống sót

Kế hoạch của bạn hôm nay có thể đảm bảo một ngày mai an toàn hơn.

Những món quà theo kế hoạch của bạn mang lại một tương lai tài chính vững chắc cho những gia đình sử dụng dịch vụ Emerge. Nhấp vào đây để biết thông tin về việc trở thành một phần của Vòng tròn Di sản của Emerge.

Trước khi thực hiện một món quà theo kế hoạch, vui lòng tham khảo ý kiến ​​của luật sư, nhà lập kế hoạch tài chính hoặc cố vấn thuế. Khi gặp cố vấn về một món quà đã lên kế hoạch cho Emerge, thông tin sau có thể hữu ích:

  • Trung tâm Chống Lạm dụng Trong nước là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3).
  • Người thụ hưởng được chỉ định phải là: "Trung tâm mới nổi chống lạm dụng trong nước."
  • Mã số thuế liên bang của cơ quan là: 86-0312162.
  • Emerge's Tổ chức từ thiện đủ điều kiện (QCO) mã là 20487.

E-mail philanthropy@emergecenter.org cho câu hỏi về quà tặng dự kiến.