Bỏ để qua phần nội dung

Tình nguyện viên phục vụ trực tiếp

Tình nguyện viên Dịch vụ Trực tiếp là một phần thiết yếu của nhóm chúng tôi. Các tình nguyện viên sát cánh cùng các nhân viên, cung cấp dịch vụ cho những người tham gia trong hầu hết các lĩnh vực của cơ quan chúng tôi.

 

Các vị trí tình nguyện viên có thể bao gồm:

  • Cung cấp hỗ trợ qua đường dây nóng 24/7 của chúng tôi
  • Hỗ trợ những người tham gia vào nơi trú ẩn khẩn cấp
  • Hỗ trợ những người tham gia Dịch vụ Gia đình của chúng tôi
  • Hỗ trợ những người tham gia vào các trang web dựa trên cộng đồng của chúng tôi

Cam kết tối thiểu một năm được đánh giá cao.