Ale nan kontni

Nan Emerge

Nou kwè...

Ansanm, nou ka bati yon kominote kote

chak moun viv san abi.

leighann-blackwood-QSY8k6nDapo-unsplash (1)
Brian-Patrick-Tagalog-JedARmGXy2w-unsplash (1)

Jwenn Opsyon

Si ou santi ou an sekirite oswa ou pè nan relasyon ou, aprann plis sou resous ki disponib pou ou.

100
RELE

nan sòti plizyè lang, 24 èdtan liy dirèk la. 

100
MANM KOMINOTE

resevwa
ki baze sou kominote
sèvis yo.

0
FANMI

resevwa
sipò pou kreye yon
nouvo kay.

Nan ane fiskal 2019-2020, Emerge Center Against Domestic Abuse bay sèvis kritik tankou entèvansyon kriz, planifikasyon sekirite ak abri ijans pou sipòte fanmi yo pandan y ap rebati lavi yo. 

Ki wòl nou nan sipòte manm kominote ki gen abi?

Nan Tucson, vyolans ap fini lè nou vle li fini, kòm yon kominote. Li se yon wout ki long, epi nou tout gen wòl diferan yo jwe ak diferan kote yo kòmanse. Pou aprann ki jan ou ka fè yon enpak siyifikatif, kòmanse ak Navigasyon nou an 'Reponn apèl la'seksyon pou enfòmasyon sou kòman yo dwe yon pati aktif nan adrese kòz yo rasin nan abi domestik sou yon nivo endividyèl, nan fanmi nou yo, ak nan kominote yo nou fè pati.

Moun ak fanmi merite kenbe diyite yo. Èske w gen aksè a atik debaz tankou twalèt, atik ijyèn, ak founiti k ap viv debaz yo se dènye bagay yon moun ta dwe gen enkyete sou li nan yon kriz. Yo menm tou yo kritik nan pwosesis la nan rebati lavi ak jwenn yon fason pou pi devan nan siviv yon kriz kòm yon rezilta nan fè eksperyans abi domestik. Pandan ke moun ak fanmi konsantre sou gerizon, nou ka ede asire bezwen debaz yo satisfè.

 

GADE LIS DEZYE

Envesti tan ou, ladrès, talan ak pasyon avèk nou. Retou a se mezirab!

Kòm yon volontè Riban Koulè wouj violèt, ou pral kontribye nan misyon nou an bay opòtinite pou kreye, soutni, ak selebre yon lavi gratis nan abi. Pwogram volontè nou an konsiste de anpil opòtinite diferan, ki gen ladan sèvis endirèk ak dirèk.

APRANN PLIS 

Gwoup kominotè yo, ti ak gwo biznis yo, ak patnè antrepriz yo enpòtan anpil nan sipòte travay nou an. Kado ou yo, tan ou, ak sipò ou yo enpòtan pou sipòte sivivan nan kominote nou an.  

KOMINOTE LASANTE

OPTINITE SOU PATISIPE

MANDE YON PREZANTASYON