Neidio i'r cynnwys

Yn Emerge

Rydyn ni'n credu ...

Gyda'n gilydd, gallwn adeiladu cymuned lle

mae pob unigolyn yn byw yn rhydd o gamdriniaeth.

leighann-coed du-QSY8k6nDapo-unsplash (1)
brian-patrick-tagalog-JedARmGXy2w-unsplash (1)

Dewch o Hyd i Opsiynau

Os ydych chi'n teimlo'n anniogel neu'n ofni yn eich perthynas, dysgwch fwy am yr adnoddau sydd ar gael i chi.

100
GALWADAU

i'r llinell gymorth amlieithog, 24 awr Emerge. 

100
AELODAU CYMUNEDOL

dderbyniwyd
yn y gymuned
gwasanaethau.

0
CYFRANOGWYR

a chafodd eu plant
cefnogi creu a
cartref newydd.

Yn 2022, darparodd Canolfan Emerge yn Erbyn Cam-drin Domestig wasanaethau hanfodol fel ymyrraeth mewn argyfwng, cynllunio diogelwch a lloches mewn argyfwng i gefnogi teuluoedd wrth iddynt ailadeiladu eu bywydau. 

Beth yw ein Rôl wrth gefnogi aelodau'r gymuned sy'n profi cam-drin?

Yn Tucson, bydd trais yn dod i ben pan fyddwn am iddo ddod i ben, fel cymuned. Mae'n ffordd hir, ac mae gan bob un ohonom rolau gwahanol i'w chwarae a gwahanol leoedd i ddechrau. I ddysgu sut y gallwch chi gael effaith ystyrlon, dechreuwch trwy bori trwy ein 'Atebwch yr Alwadadran am wybodaeth am sut i fod yn rhan weithredol o fynd i'r afael ag achosion sylfaenol cam-drin domestig ar lefel unigol, yn ein teuluoedd, ac yn y cymunedau yr ydym yn perthyn iddynt.

Mae unigolion a theuluoedd yn haeddu cynnal eu hurddas. Cael mynediad at eitemau sylfaenol fel ymolchi, eitemau hylendid a chyflenwadau byw sylfaenol yw'r peth olaf y dylai rhywun orfod poeni amdano mewn argyfwng. Maent hefyd yn hanfodol i'r broses o ailadeiladu bywyd a dod o hyd i ffordd ymlaen wrth oroesi argyfwng o ganlyniad i brofi cam-drin domestig. Tra bod unigolion a theuluoedd yn canolbwyntio ar iachâd, gallwn helpu i sicrhau bod eu hanghenion sylfaenol yn cael eu diwallu.

 

RHESTR DYMUNO GOLWG

Buddsoddwch eich amser, sgiliau, talentau ac angerdd gyda ni. Mae'r dychweliad yn anfesuradwy!

Fel gwirfoddolwr Rhuban Porffor, byddwch yn cyfrannu at ein cenhadaeth i roi'r cyfle i greu, cynnal a dathlu bywyd sy'n rhydd o gamdriniaeth. Mae ein rhaglen gwirfoddolwyr yn cynnwys llawer o wahanol gyfleoedd, gan gynnwys gwasanaethau anuniongyrchol ac uniongyrchol.

DYSGU MWY 

Mae grwpiau cymunedol, busnesau bach a mawr, a phartneriaid corfforaethol yn hanfodol wrth gefnogi ein gwaith. Mae eich anrhegion, eich amser a'ch cefnogaeth yn hanfodol i gefnogi goroeswyr yn ein cymuned.  

ARIANNAU CYMUNEDOL

CYFLEOEDD NODDI

CAIS CYFLWYNIAD