• (haddii ay habboon tahay)
  • Taariikhda DhacdooyinkaWaqti DejiWaqtiga BilowgaEnd TimeJeex jeex Waqtiga
  • (Fadlan si gaar ah u sheeg; eg Carruurta, Wadaaddada, Saraakiisha Booliska, iwm.)
  • (fadlan sheeg tirada)
    Shaxda (yada)KuraasCanopyborojektarSpeakersLaptop / PC
  • (Maxaad jeclaan lahayd inaad barato / waxaad u isticmaali doontid macluumaadkan)