Qoraalkan waa la ilaaliyay. Si aad u aragto, gali lambarka sirta ah hoosta!