Warbixinta Saamaynta 2020

Emerge Center ee ka dhanka ah ku xadgudubka guriga waxay adeegyo iyo ilo siisaa qoysaska ka tirsan beesheena, si ay uga taageerto dib u dhiska noloshooda oo ka madax banaan xadgudub. 

Taageeradaadu waxay siisay shaqsiyaadka la kulma xadgudubka fursad ay ku rajeeyaan mustaqbal wanaagsan. 

100
Dad baa u adeegay
100
Wicitaanada loo sameeyay khadka taleefanka 24-saac
1000
Habeenkii sariirta hoyga degdegga ah waxaa la siiyaa qoysaska

Bayaanka Maaliyadeed ee Emerge ee Sannad Maaliyadeedka 2020
(Luulyo 1, 2019 - Juun 30, 2020)

Maalgelinta Soo Baxa

Deeqaha Dowlada
0%
Shakhsiyaadka iyo Aasaaska
0%
Noocyada Deeqaha ah
0%
Dhacdooyinka Gaarka ah
0%
kale
0%

Kharashaadka Howlgalka

Sannad Miisaaniyadeedka 2020, Xarunta Emerge ee ka-hor-tagga Xadgudubka Guryaha waxay bixisay adeegyo muhiim ah sida faragelinta dhibaatooyinka, qorsheynta amniga iyo hoyga degdegga ah ee lagu taageerayo qoysaska sida ay dib ugu dhisayaan noloshooda. 

Warbixinnada Sannadihii La Soo Dhaafay