Skip to content

Sida Loo Helo

Sii Hadiyadda Rajada iyo Badqabka Maanta.

At Emerge, waxaan ognahay inay u baahan tahay bulsho dhan inay joojiso aafada xadgudubka guriga. Adoo ku maalgelinaya Emerge hadiyad, noqo mutadawiciin ama kafaala-qaade shirkadeed, martigelinta lacag-ururin ama ku deeqa waxyaabo noocyo ah, waxaan ognahay inaad ka go'antahay dhaqdhaqaaqa si loo joojiyo xadgudubka bulshadayada.

Ka caawi qoys adeegsiga adeegyada Emerge.

Sii alaabooyin gaar ah qoysaska Emerge.

Baro wax badan oo ku saabsan sida tabarucaadu ugu qalmi karo amaahda canshuurta gobolka.

Sharaf nolol adoo taageeraya kuwa la kulmay xadgudubka guriga.

Soo ogow siyaabaha kala duwan ee looga caawin karo Emerge bulshada dhexdeeda.

Sii xirfadahaaga iyo hibadaada si aad taageero ugu siiso qoysaska Emerge.

Ku dadaal ballanqaadyadaada inay joojiyaan xadgudubka guriga.

Loo shaqeeyahaagu miyuu u dhigmaa deeqaha mushahar bixinta? Soo ogow sida.

Dhaxal u daa kuwa ka badbaaday

Waxaan danaynaynaa inaad ilaaliso macluumaadkaaga.