Skip to content

Raadi Caawinaad

Haddii adiga ama qof aad jeceshahay uu ku jiro xiriir aan caafimaad qabin ama aan badbaado lahayn, halkan ka bilow.