Skip to content

Waxaan Ubaahanahay Caawinaad Deg Deg Ah

Khabiirada Khadka Tooska ah ayaa kaa caawin kara: 

Caawinaad xagga shucuurta ah iyo ka caawinta xaaladaha muhiimka ah

Qorsheynta amniga ee ku saabsan amniga shucuurta iyo jirka

Aqoonsiga xulashooyinka iyo ilaha laga heli karo bulshada, oo ay ku jiraan gudbinta tooska ah

Caawimaad degdeg ah, wac annaga Luqado badan khadka tooska ah si loo bilaabo. Khabiirada khadka tooska ah ayaa diyaar u ah inay qaataan wicitaankaaga 24 / 7

520-795-4266 or 1-888-428-0101.

Khadkeena qadka tooska ah wuxuu u shaqeeyaa marinka dhamaan adeegyada Emerge.

Qoyska, asxaabta iyo xubnaha bulshada ee ka walwalsan qof aad jeceshahay waxay wici karaan taageero, sidoo kale.