Bỏ để qua phần nội dung

Tín dụng thuế Arizona

Yêu cầu Tín dụng thuế từ thiện AZ Dollar-for-Dollar Arizona của bạn và giúp những người bị lạm dụng.

Yêu cầu Tín dụng Thuế của Tiểu bang AZ của bạn và giúp những người bị lạm dụng.

Kiếm một đô la cho tín dụng thuế đô la trên các khoản đóng góp lên đến $ 400 cho cá nhân, hoặc là $ 800 cho cặp đôi nộp chung! Nó có sẵn cho những người trả thuế thu nhập ở bang Arizona và bạn không cần phải chia nhỏ để tận dụng khoản tín dụng này. Để đủ điều kiện, hãy làm một món quà trước 11:59 tối ngày 17 tháng XNUMX, sau đó chỉ cần điền vào biểu mẫu nhà nước 321 và bao gồm nó với sự trở lại của bạn. 

Số ID thuế của Emerge là: 86-0312162

Vui lòng liên hệ với cố vấn tài chính của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến thuế 

Yêu cầu một khoản tín dụng cho năm 2020

BƯỚC 1: Đóng góp cho Emerge trước hạn chót ngày 17 tháng 2021 năm XNUMX.
Bước 2: Hoàn thành Arizona Mẫu 321 và đưa nó vào tờ khai thuế của bạn. Emerge's Tổ chức từ thiện đủ điều kiện (QCO) mã là 20487.Thời hạn nộp hồ sơ thuế cho năm 2020 đã được kéo dài đến ngày 17 tháng 2021 năm XNUMX. Điều này cũng ảnh hưởng đến ngày bạn có thể yêu cầu tín dụng thuế từ thiện ở Arizona.

Truy cập vào Trang web của Bộ Doanh thu Arizona hoặc trao đổi với cố vấn thuế của bạn để biết thêm thông tin về cách nộp thuế năm 2020 bằng cách sử dụng Tín dụng đóng góp năm 2020 dành cho các Tổ chức từ thiện đủ điều kiện.

Các khoản quyên góp được thực hiện từ bây giờ đến 17 Tháng Năm, 2021 có thể đủ điều kiện nhận Tín dụng Thuế Bang Arizona năm 2020. Bấm vào đây để đóng góp trực tuyến.

Đóng góp cũng có thể được thực hiện bằng séc. Các séc phải được gửi đến Emerge và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ văn phòng hành chính được liệt kê ở cuối trang web.

Hãy liên hệ với Lauryn Bianco theo số 520-795-8001 x7010 nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Để biết thêm thông tin về Tín dụng Thuế Bang Arizona, hãy truy cập www.givelocalkeeplocal.org